Obec Zašová

Hlavní nabídka

Umísťování cizích zařízení na zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ

Na zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a. s. je možné umístit pouze ta zařízení, která slouží veřejnosti a nejsou provozována za účelem vytvoření zisku.

Na zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a. s. je možné umístit pouze ta zařízení, která slouží veřejnosti a nejsou provozována za účelem vytvoření zisku. Jedná se zejména o tato zařízení:

  • Místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví obcí
  • Místní, směrové a informační ukazatele ve vlastnictví obce a jí spravovaných podniků
  • Turistické značky a rozcestníky
  • Veřejné osvětlení včetně osvětlovacích těles pořízené pro potřeby obce
  • Varovné systémy
  • Elektronická zařízení Policie ČR
  • Zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vlastnictví obcí (např. ukazatele rychlosti projíždějících automobilů)
  • Geodetické značky

 

Pro uzavření nájemní smlouvy, popř. smlouvy o umístění a provozování zařízení, je třeba doložit:

  • Žádost o umístění cizího zařízení na našem vedení – volnou formou (např. Žádáme o umístění kamerového systému na Váš sloup nízkého napětí…)
  • Katastrální mapu s vyznačeným sloupem

 

O všech náležitostech týkajících se umístění cizího zařízení se můžete informovat na naší Klientské lince 800 850 860 nebo navštívit některé z našich kontaktních míst.


Obec Zašová