Obec Zašová

Hlavní nabídka

Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta

Obci Zašová byla v rámci programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích, Dotační titul 1 Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 49 000 Kč.

Dotace byla využita na doplnění materiálového vybavení na monitoring kůrovce a asanaci kůrovcového dřeva. Konkrétně se jednalo o nákup 70 kusů feromonových odparníků PCIT, 5 hvězdicových stojanů na lapače a 15 kusů lapačů. Dále bylo z dotace pořízeno 10 litrů insekticidního přípravku na asanaci kůrovcového dřeva a 10 litrů pomocné barvící látky.

Projekt „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“ byl financován Zlínským krajem.


Obec Zašová