Obec Zašová

Hlavní nabídka

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Zašová

Obci Zašová byly poskytnuty dotace od Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Zašová.

V současné době jednotka používá automobil Avia, který je v provozu od roku 1988. Již několik let si automobil vyžaduje časté opravy z důvodu výrazné koroze, poruch brzdového systému, motorové části a poruch elektroinstalace. Současný stav vozidla by potřeboval generální opravu takového rozsahu, že se svou cenou přibližuje hodnotě nového vozu. Proto bylo rozhodnuto o pořízení nového dopravního automobilu. Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána společnost Auto Kora top s.r.o. z Valašského Meziříčí. Pořizovací cena nového automobilu je 996 876,95 Kč včetně DPH. 450 000 Kč je kryto ze státního rozpočtu - Ministerstvo vnitra ČR, 300 000 Kč přispěje Zlínský kraj a zbývající část bude financována z rozpočtu obce Zašová.

Projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Zašová“ je spolufinancován Zlínským krajem.


Obec Zašová